Cliëntenraad

De cliëntenraad denkt met u mee

Heeft u een suggestie voor verbetering van de zorg of dienstverlening van Diagnostiek voor U? Deel uw verbetering of wens dan met de cliëntenraad. Deze denkt graag met u mee!


Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten, van ú dus. De raad zorgt ervoor dat cliënten gehoord worden en mee kunnen praten over besluiten die voor hen belangrijk zijn, zoals grote wijzigingen in de organisatie, veiligheid en privacy. Dit doet de raad door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Diagnostiek voor U.

Werkwijze

Sinds de oprichting van de cliëntenraad in 2010 bestaat deze steeds uit 5 tot 7 leden. Op dit moment telt de raad 5 leden, die allemaal als cliënt met Diagnostiek voor U te maken hebben. Zij komen ongeveer 6 keer per jaar bijeen om zaken met elkaar te bespreken en hierover een advies te formuleren. Dit advies wordt vervolgens ingebracht in het overleg met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

De cliëntenraad is er voor u!

Het is voor de cliëntenraad belangrijk om te weten wat er speelt onder de cliënten. Aarzel dus niet om contact op te nemen als u suggesties, vragen of opmerkingen hebt. De leden horen graag wat er beter kan, maar ook waarover u juist tevreden bent.

Contact

U kunt de cliëntenraad bereiken via e-mail: secretariaat@diagnostiekvooru.nl. Of per post: Diagnostiek voor U, Cliëntenraad, Postbus 6274, 5600 HG Eindhoven.

Heeft u een individuele klacht?

Vul dan het klachtenformulier in. De afdeling Kwaliteit en Veiligheid van Diagnostiek voor U neemt uw klacht in behandeling en neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie

In onderstaande documenten vindt u uitgebreide informatie over de cliëntenraad.

Cliëntenraad

Secretaris cliëntenraad

Giny Pardoel

Lid cliëntenraad

Gerard Hermans

Lid cliëntenraad

Jeanet Kuiper

Lid cliëntenraad

Fred Fens