Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19)

Ja, tot nader order blijven voor iedereen de op dat moment geldende adviezen en richtlijnen rond corona van kracht. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen personen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 en personen die dat niet zijn. De vaccinatie en booster beschermen tegen ernstig ziek worden door het coronavirus.

Wij nemen zelf geen COVID-PCR testen (neus-keeluitstrijk) af op onze locaties. Uiteraard kunnen huisartsen wel gewoon COVID-PCR onderzoek dat door henzelf is afgenomen bij ons aanvragen.

Diagnostiek voor U biedt een serologietest (bloedtest) aan om te onderzoeken of iemand het coronavirus heeft gehad. Deze kan uw huisarts voor u bij ons aanvragen.

Diagnostiek voor U handhaaft de adviezen en richtlijnen rond corona zoals het RIVM deze voorschrijft. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen personen die gevaccineerd/geboosterd zijn tegen COVID-19 en personen die dat niet zijn. Bekijk de coronamaatregelen die op dit moment gelden hier.

Met de zogenaamde PCR-test kunt u laten onderzoeken of u op het moment van testen besmet bent met het coronavirus. Uw huisarts neemt de test in zijn praktijk bij u af. U zorgt er vervolgens zelf voor dat iemand uit uw omgeving het materiaal tijdens openingstijden bij ons inlevert. Dit kan op al onze locaties, maar bij voorkeur op onze hoofdlocatie aan de Boschdijk in Eindhoven. Het testmateriaal wordt veilig verpakt aan u meegegeven.

Uw huisarts neemt met een soort wattenstaaf via uw neus en keel slijm af. Dit kan een beetje vervelend zijn, omdat de wattenstaaf diep in uw neus en keel moet om zo het beste resultaat te leveren.

Uw huisarts ontvangt de testuitslag binnen 24 uur nadat het testmateriaal bij ons binnen is. U ziet zelf uw uitslag na 24 uur in het Clientportaal MijnDiagnostiekvoorU. U hoort de uitslag via uw huisarts. Bel niet naar Diagnostiek voor U als u na 48 uur nog geen uitslag heeft, maar neem contact op met uw huisarts. Deze kan voor u nagaan waarom de uitslag op zich laat wachten. Wij mogen de testuitslag niet telefonisch aan u meedelen.

Diagnostiek voor U doet er alles aan om de testuitslag binnen 24 uur aan de aanvrager door te geven. U ziet zelf uw uitslag na 24 uur in het Clientportaal MijnDiagnostiekvoorU. Dit kan betekenen dat uw huisarts uw testuitslag in het weekend binnenkrijgt. Wij adviseren u op tijd met uw huisarts te overleggen hoe en wanneer deze de uitslag met u deelt.

De Covid-19 PCR test is niet gratis. De kosten van de test worden vergoed door de verzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet maar gaat eerst ten laste van het eigen risico.

Diagnostiek voor U verstrekt geen gezondheidsverklaringen. U kunt met uw huisarts bespreken of deze u na de PCR-test een gezondheidsverklaring kan verstrekken. Houd er hierbij wel rekening mee dat de huisarts de uitslag binnen 24 uur na de test binnen heeft en dat de uitslag ook door een technische storing later kan zijn. Die kans is heel klein, maar wel aanwezig. U ziet zelf uw uitslag na 24 uur in het Clientportaal MijnDiagnostiekvoorU.

Heeft u geen aan corona gerelateerde klachten? Informeer dan bij uw reisorganisatie. Deze heeft mogelijk contact met organisaties die de testen om niet-medische redenen kunnen verzorgen en voor een gezondheidsverklaring kunnen zorgen. De kosten van deze test worden waarschijnlijk niet vergoed. Vraag dit na bij uw reisorganisatie.

Diagnostiek voor U verstrekt geen gezondheidsverklaringen. Er zijn verschillende manieren om een test te laten doen en via uw huisarts of werkgever een gezondheidsverklaring te krijgen. U kunt met uw huisarts bespreken of deze u na de PCR-test een gezondheidsverklaring kan verstrekken. Houd er hierbij wel rekening mee dat de huisarts de uitslag binnen 24 uur na de test binnen heeft en dat de uitslag ook door een technische storing later kan zijn. Die kans is heel klein, maar wel aanwezig. U ziet zelf uw uitslag na 24 uur in het Clientportaal MijnDiagnostiekvoorU.

Heeft u geen klachten die op corona kunnen wijzen? Informeer dan bij uw werkgever. Mogelijk heeft deze contact met organisaties die de test kunnen verzorgen. Heeft uw werkgever hierover contact met Diagnostiek voor U? Dan vraagt de werkgever een test voor u aan en krijgt u de gezondheidsverklaring – na een negatieve uitslag – via uw bedrijfsarts.

Uw huisarts kan een aanvraag bij ons doen voor een zogenaamde serologietest. U krijgt dan een verwijzing mee voor een bloedonderzoek. Op afspraak kunt u hiervoor op al onze locaties terecht. Een afspraak maken kan makkelijk en eenvoudig online. Realiseert u, dat deze serologisch antistoffentest ook na een vaccinatie positief wordt. Overleg met uw huisarts.

Nee. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar, maar kunnen onder uw eigen risico vallen. Volgens een landelijke afspraak mag de test maximaal € 62,92 kosten. De daadwerkelijke kosten kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Dit heeft te maken met prijsafspraken die gemaakt zijn. U kunt via uw zorgverzekeraar nagaan hoeveel eigen risico u nog open heeft staan en welk bedrag er in rekening gebracht wordt voor deze test.

Diagnostiek voor U maakt geen gebruik van sneltesten, omdat deze minder betrouwbaar zijn dan de test die wij gebruiken. De uitslag van onze serologietest is binnen 24 uur bij uw huisarts bekend.