Transport patiëntenmateriaal

Voor het transport van patiëntenmateriaal stelt de wetgeving kwaliteitseisen aan verpakkingen. De verpakkingseisen zijn afgeleid van de ADR, de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Deze Europese overeenkomst kent verantwoordelijkheden toe aan iedereen die een rol speelt bij het transport van gevaarlijke stoffen: de vervoerder, de afzender en de geadresseerde.

Vervoer patiëntenmateriaal

Op het vervoer van patiëntenmateriaal is de ADR-wetgeving van toepassing. Om er voor te zorgen dat het transport voldoet aan de gestelde eisen is een handleiding opgesteld waarmee Diagnostiek voor U haar aanvragers helpt om patiëntenmaterialen op een veilige manier aan te bieden.

Vervoer naaldencontainers

De ADR-wetgeving is ook van toepassing op vervoer van naaldencontainers. Voor correct gebruik en transport van de naaldencontainers is daarom ook een handleiding opgesteld. Voor het transport van de naaldencontainer dient u als aanvrager ook het document ‘Vervoersdocument ADR nr2 (SZA Derden)’ in te vullen, te ondertekenen en een exemplaar mee te geven aan de transporteur.