Spirometrie

Cursus spirometrie

De cursus spirometrie voor beginners duurt 4 dagdelen en kost in totaal 4 x €75 = €300. Praktijkondersteuners en praktijkassistentes met ervaring kunnen een opfriscursus volgen binnen een of meerdere dagdelen. De kosten daarvoor zijn €75 per dagdeel.

Aanmelden en/of meer informatie

Voor aanmelden voor de cursus en/of meer informatie kunt u contact opnemen met: consulenten@diagnostiekvooru.nl. Let op: in verband met het inplannen van uw deelname willen wij u vragen minimaal twee maanden van te voren aan te melden.