Diagnostische dilemma's bij medische microbiologie

Praktische tips: urineweginfecties, SOA en Lyme

Afgelopen najaar was Diagnostiek voor U aanwezig met een presentatie op de Varia-sandwichdagen van de KOH. Onze stafarts en een arts-microbioloog van Labmicta namen diagnostische dilemma’s bij medisch microbiologie onder de loep. In de presentatie behandelden zij drie onderwerpen: urineweginfecties, SOA en Lyme.

Collega’s uit de zaal gaven aan dat het een leerzame presentatie was. Ze kunnen aan de slag met de praktische tips die ze kregen. De drie belangrijkste leerpunten delen we graag met huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten. De onderwerpen SOA en urineweginfecties worden hieronder behandeld. Volgende maand vindt u hier ook de leerpunten van Lyme.

1. SOA

Drie leerpunten

1. Maak gebruik van de SOA beslisboom. Deze is praktisch voor de anamnese en wat waar getest moet worden.

2. Houd de volgende behandeladviezen aan:

 • Is de basisscreening op risicoprofiel negatief? Wacht dan tot de verstoringen in de flora spontaan kunnen herstellen.
 • Zijn er aanhoudende klachten (langer dan 4 weken)? Test dan op Mycoplasma genitalium.

3. Bij positief SOA resultaat geven we het volgende advies voor behandeling (zie ook Het soa-consult | NHG-Richtlijnen):

M. genitalium positief

 • Behandeling bij mannen met klachten
  R/ azitromycine (off-label) oral 250 mg No. 6
  S/ eerste dag: 1 d 500 mg, dag 2-5: 1 d 250 mg

Chlamydia trachomatis positief

 • Vrouw (niet zwanger):
  Onafhankelijk of de cliënt wel of niet anaal contact heeft gehad
  Behandeling
  R/doxycycline 100 mg No. 14
  S/ 2.1t
 • Man: bij anaal contact
  Behandeling
  R/doxycycline 100 mg No. 14
  S/ 2.1t
 • Man: geen anaal contact
  Behandeling
  R/ azitromycine 500 mg No. 2
  S/ 1.2t

2. Urineweginfecties

Drie leerpunten

1. Belang van het invullen van de klinische gegevens bij de aanvraag.

2. Indien een bacterie gevoelig wordt getest voor penicilline, dan geldt dat ook voor alle overige B-lactams (bijvoorbeeld amoxicilline).
Als een antibioticum niet getest is, dan kan de gevonden bacterie hiervoor intrinsiek ongevoelig zijn. Kijk hier voor meer achtergrondinformatie (tabel 4.2.2.).

3. Wanneer Pseudomonas spp. in de urinekweek wordt gevonden, dan is een hoge dosering ciprofloxacine (2dd750mg) geïndiceerd.