Bloedafname

Diagnostiek voor U verzorgt bloedafname op meer dan 35 bloedafnamelocaties, dus altijd dicht bij uw patiënten in de buurt. In Eindhoven en omgeving is de bloedafname regionaal georganiseerd, via De Bloedafname.

Bij de bloedafname is het aanvraagformulier leidend; patiënten kunnen met een Diagnostiek voor U aanvraagformulier ook bij bloedafnamepoli van het Máxima Medisch Centrum of Catharina Ziekenhuis bloed laten afnemen. De aanvraag inclusief materialen worden dan getransporteerd naar het laboratorium van Diagnostiek voor U. Natuurlijk geldt dit ook andersom: een patiënt met een aanvraagformulier van een van deze ziekenhuizen, kan voor bloedafname terecht bij alle prikposten en hoofdlocaties van Diagnostiek voor U. Het bloed wordt dan getransporteerd naar het betreffende laboratorium van aanvraag.

Bloedafname bij kinderen

Onze medewerkers op prikposten besteden extra zorg aan de bloedafname bij kinderen, maar kunnen buiten de hulp van ouders geen hulp van derden inroepen. Wij adviseren ouders met kinderen jonger dan 2 jaar en kinderen vanaf 2 jaar die erg bang en beweeglijk zijn naar een hoofdlocatie van Diagnostiek voor U te komen. Hier werken medewerkers die ervaren zijn in de bloedafname bij jonge kinderen en er is indien nodig extra ondersteuning mogelijk.

Aanvragen thuisprik

Wanneer uw patiënt om gezondheidsredenen niet in staat is om naar één van onze locaties te komen, dan kunt u bij ons een thuisprik inplannen. U kunt dit aanvragen via ZorgDomein door “huisbezoek” en vervolgens de gewenste afnamedatum te selecteren. Op de gewenste datum komt een medewerker van de bloedafnamedienst tussen 7.30 en 13.00 uur bij de patiënt thuis bloed afnemen.

Is het van medisch belang dat de thuisafname binnen 2 werkdagen plaatsvindt? Dan dient u telefonisch contact op te nemen met de bloedafnamedienst via telefoonnummer 088 - 21 41 200.