CPR/CAO

Stichting Synergos, de stichting waaronder Diagnostiek voor U valt, heeft haar arbeidsvoorwaarden geregeld in een collectieve personeelsregeling (CPR). Deze is op 1 januari 2021 gewijzigd door verplichtstelling van het PFZW pensioen. De CPR regeling is geldig tot 1 juli 2021. Indien 1 juli 2021 geen nieuwe CPR is vastgesteld, blijft deze versie van toepassing.

De CPR van stichting Synergos is grotendeels gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen. Sinds 1 april 2019 kennen de ziekenhuizen een nieuwe CAO. Op basis van deze CAO heeft stichting Synergos haar CPR opgesteld. De keuze voor het toepassen van arbeidsvoorwaarden en bepalingen in de CPR heeft plaatsgevonden door de Raad van Bestuur in samenspraak met de Ondernemingsraad.