Vanwege het coronavirus zijn tijdelijk alle onderzoeken op afspraak.

Ook bloedafname en röntgenonderzoek.

Lees de update op de homepage voor meer informatie.

Coronadiagnostiek uitgebreid met serologische test

Vanaf 14 mei breidt Diagnostiek voor U haar COVID-19 virusdiagnostiek uit met een serologische test. Deze test detecteert of de patiënt antilichamen heeft gemaakt tegen het SARS-CoV-2 virus.

De toegepaste test is de Anti-SARS-CoV-2 ELISA van de firma Euroimmun. Deze test valt NIET in de categorie sneltesten.

Hoe past deze test in de diagnostiek van COVID-19?
De serologische test is NIET geïndiceerd bij patiënten met acute bij een COVID-19 infectie passende klachten. Daarvoor kunt u eventueel de PCR-test (laten) uitvoeren die het genetisch materiaal van het COVID-19 virus detecteert op het moment van de actuele infectie. 

De serologische test kan WEL geïndiceerd zijn bij patiënten die (ernstige) COVID-19 klachten hebben gehad. Realiseert u zich alstublieft welke informatie de test u kan geven voordat u besluit dat het zinvol is de test aan te vragen:

1.    De test is positief, er worden antistoffen aangetoond
-    aangetoonde antistoffen wijzen op een doorgemaakte COVID-19-infectie
-    nog onbekend is in hoeverre antistoffen bescherming geven tegen het (opnieuw) doormaken van een COVID-19 infectie
-    de algemene hygiëne maatregelen blijven van kracht

2.    De test is negatief, er worden geen antistoffen gevonden. 
Redenen hiervoor zijn:
-    de klachten van de patiënt werden niet veroorzaakt door het COVID-19 virus 
-    de infectie was zo mild dat er geen antistofreactie gevonden wordt
-    er zijn nog geen antistoffen gevormd omdat de test te vroeg is afgenomen (zie verder: binnen één maand na ontstaan klachten)

Testeigenschappen
Sensitiviteit en specificiteit van de Anti-SARS-CoV-2 ELISA van de firma Euroimmun1
De sensitiviteit en specificiteit van IgA antistoffen zijn respectievelijk 93% en 93%. De sensitiviteit en specificiteit van IgG antistoffen zijn respectievelijk 78% en 96%. Dit is aangetoond voor testen afgenomen 14 tot 20 dagen na het ontstaan van symptomen. 

Als de test wordt uitgevoerd bij een korte duur na het ontstaan van klachten moet rekening gehouden worden met mogelijke fout-negatieve uitslagen (<14 dagen). De test is gevoeliger als het langer geleden is dat de symptomen zijn ontstaan (>21 dagen).

Het beste moment om de antistoftest af te nemen
Te vroeg testen is dus niet zinvol vanwege een minder betrouwbare negatieve uitslag. Het advies is om minimaal één maand na het ontstaan van klachten te testen op COVID-19 antistoffen.

Aanvragen COVID-19 ELISA-test
Voor uw patiënten kunt u de test aanvragen via ZorgDomein: kies voor COVID-19 antistoffen (COVID-19). Wilt u de test aanvragen voor uw medewerkers? Dan kan dit niet via ZorgDomein, omdat zij niet in uw praktijk staan ingeschreven. Voor hen kunt u het papieren Aanvraagformulier Laboratoriumonderzoek gebruiken. Rechtsonder op de achterkant van het formulier vult u dan bij ‘overige aanvragen’ in om welke test het gaat. 

Alleen op afspraak
Bloedafname vindt sinds de Corona crisis alleen op afspraak plaats. Dat geldt ook voor deze test. 

Online afspraak maken voor bloedafname
Een afspraak maken voor bloedafname kan vanaf volgende week heel eenvoudig via onze website www.diagnostiekvooru.nl. Patiënten met klachten die op het COVID-19 virus kunnen wijzen, vragen wij nog steeds telefonisch een afspraak in te plannen via telefoonnummer 
040 – 21 41 202. Dat geldt ook voor de overige onderzoeken. 

Uitslag
De uitslag is maximaal twee werkdagen na inleveren bekend. 

Lassauniere R et al. Evaluation of nine commercial SARS-CoV-2 immunoassays. BMJ Preprinthttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.09.20056325v1.full.pdf (accessed 12 May)